Montenegro

DD GROUP 2021 LLC

Rruga Tirana C4-2
Prishtinë, Republika e Kosovës
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

MONTENEGRO

DD GROUP 2021 LLC

CONTACT PERSON

Defrim Krasniqi
Fitim Seferi

PHONE

Defrim Krasniqi​
+38 344555999

Fitim Seferi
+38 344603313

Email

ddgroup2021llc@gmail.com